Phần mềm biểu đồ tổ chức dành cho Mac OS

Cách dễ dàng nhất để hình dung kết cấu tổ chức trên Mac OS

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hình dung cấu trúc chính xác một cách dễ dàng

Dễ dàng vẽ ngay cả những cấu trúc tổ chức phức tạp nhất bằng cách sử dụng các tính năng nâng cao của Creately. Tính năng tạo mới, sử dụng hình ảnh và kết nối thông minh, các phím tắt, các cài đặt trước để tạo style và hơn thế nữa.

  • Giao diện kéo và thả trực quan với tính năng điều khiển và vẽ chính xác
  • Các mẫu sơ đồ tổ chức được thiết kế chuyên nghiệp để tìm cảm hứng nhanh chóng
  • Chủ đề màu sắc được thiết lập trước và tùy chọn nhập hình ảnh để tùy chỉnh sơ đồ tổ chức

Cộng tác và chia sẻ biểu đồ tổ chức với các nhóm chức năng chéo

Làm việc cùng với ngay cả các trưởng bộ phận để xác định vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ của nhân viên với tính năng cộng tác trong thời gian thực

  • Thu thập phản hồi tức thì với các nhận xét và chủ đề thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Xuất dưới dạng PNG, JPEG hoặc SVG để thêm vào wiki của công ty, bản trình bày, v.v.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA