Tạo sơ đồ ngữ cảnh

Cách đơn giản nhất để tạo sơ đồ ngữ cảnh trực tuyến

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Vẽ sơ đồ ngữ cảnh một cách dễ dàng

Với Creately, bạn có thể trực quan hóa các hệ thống và môi trường xung quanh một cách dễ dàng. Các hình ảnh và kết nối thông minh, các phím tắt tạo sơ đồ và các tùy chọn tạo style.

  • Giao diện kéo và thả trực quan với tính năng điều khiển và vẽ chính xác
  • Thư viện hình ảnh chuyên nghiệp cho sơ đồ ngữ cảnh và sơ đồ DFD
  • 100 mẫu sơ đồ ngữ cảnh đã được thiết kế sẵn dành cho bạn

Cộng tác chặt chẽ với các nhóm và các bên liên quan

Cộng tác trực tuyến để phát triển Sơ đồ Ngữ cảnh cùng với nhóm làm việc của bạn. Hãy để mọi thứ được công nhận bởi các chuyên gia và các bên liên quan thông qua việc cộng tác trong thời gian thực.

  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chuỗi thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét đối với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Làm việc với các cộng sự trên toàn cầu qua quá trình cộng tác trong thời gian thực

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Creately hoạt động trên đa dạng mọi nền tảng

Desktop
Desktop
Mobile
Mobile
Online
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA