Phần mềm sơ đồ Marketing

Cộng tác liền mạch trong quá trình brainstorm và xây dựng chiến lược

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Dễ dàng tạo hình ảnh và sơ đồ Marketing để tiếp thị

Sơ đồ hóa ngay cả những quy trình và khái niệm phức tạp nhất với các tính năng nâng cao. Hình ảnh và kết nối thông minh, tính năng nhập hình ảnh và có hơn 40 loại sơ đồ để lựa chọn.

  • 100 ví dụ về sơ đồ Marketing để nhanh chóng tìm cảm hứng
  • Giao diện kéo và thả trực quan với tính năng điều khiển và vẽ chính xác
  • Thanh công cụ ngữ cảnh với các chủ đề màu sắc và kiểu phông chữ được thiết lập trước để tùy chỉnh sơ đồ

Cộng tác liền mạch trong quá trình động não và xây dựng chiến lược

Nhận ý kiến của nhóm làm việc về việc vạch ra các quy trình và chiến lược Marketing với sự cộng tác trong thời gian thực. Kiểm soát quyền chỉnh sửa và quyền xem xét đối với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.

  • Kết nối các nhóm trên toàn cầu với sự cộng tác liền mạch trong thời gian thực
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chủ đề thảo luận
  • Xuất ra nhiều định dạng hình ảnh và định dạng SVG cho mục đích trình bày và xuất bản

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA