Hơn 8 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Sơ đồ kiến trúc Azure phức tạp trở nên đơn giản chỉ trong vài phút

Với Creately, bạn có thể dễ dàng ghi lại kiến trúc đám mây của mình. Hình dạng và kết nối thông minh và nhiều phím tắt vẽ khác để đơn giản hóa việc lập sơ đồ.

  • Truy cập vào các biểu tượng sơ đồ chính thức của Microsoft Azure, Kubernetes, AWS và Google Cloud
  • Các mẫu và ví dụ về sơ đồ kiến trúc Azure được thiết kế sẵn cho bạn
  • Kho Canvas vô hạn, các tính năng vẽ trực quan, tìm kiếm hình ảnh trên Google và hơn thế nữa để tăng tốc độ vẽ

Phối hợp nhịp nhàng trên sơ đồ Microsoft Azure trong thời gian thực

Làm việc hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan từ nhiều địa điểm khác nhau, trên nhiều nền tảng khác nhau.

  • Mời các thành viên chỉnh sửa và xem xét sơ đồ kiến trúc của bạn
  • Cùng nhau thảo luận và chia sẻ trong nhóm với ứng dụng nhận xét nội tuyến và họp trực tuyến qua video
  • Tích hợp với Slack, Google Drive hoặc Confluence để chia sẻ dữ liệu giữa các nhóm

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Duyệt qua hàng nghìn mẫu miễn phí, chất lượng cao

Các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, có thể sử dụng cho hầu hết mọi tình huống

Mô hình AIDA

Bốn chữ số tiếp thị

Ví dụ về sơ đồ dòng chảy

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Di động
Trực tuyến