Tạo sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) trực tuyến

Trình bày các tương tác phức tạp bằng hình ảnh dễ hiểu, lập kế hoạch và thiết kế hệ thống tốt hơn, giúp bạn hiểu cách thức và trình tự hoạt động của một nhóm đối tượng.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hình dung các hệ thống phức tạp một cách dễ dàng

Vẽ ngay cả những biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) phức tạp nhất, phác thảo cách các đối tượng hoạt động cùng nhau trong cùng một hệ thống chỉ trong vài phút. Các hình ảnh và trình kết nối thông minh, tính năng tạo mới, tìm kiếm hình ảnh và các tùy chọn tạo style.

  • Kiểm tra luồng logic của một quy trình hoặc hệ thống theo thứ tự thời gian
  • Sử dụng hình ảnh để đại diện cho các tác nhân, đồ vật… và sự tương tác giữa chúng
  • Sử dụng hình ảnh của riêng bạn để tùy chỉnh sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
  • Vô số khung vẽ để phù hợp với nhiều loại sơ đồ và hình dung rõ hơn toàn bộ quy trình cùng một lúc

Cùng tương tác và đưa ra quyết định

Dễ dàng cộng tác để lập kế hoạch và thực hiện sơ đồ trình tự tốt hơn.

  • Thảo luận về dữ liệu, nhận thông tin đầu vào và cộng tác trong thời gian thực với không gian làm việc trực quan cho các nhóm từ xa
  • Họp trực tuyến qua video và theo dõi chuột trực tiếp để liên lạc thông suốt
  • Thêm đề xuất, chia sẻ phản hồi và thảo luận về các thay đổi bằng nhận xét nội dòng
  • Chia sẻ file với các liên kết đã bật “Edit” hoặc “Review”, hoặc xuất ra nhiều định dạng hình ảnh để in, chia sẻ và xuất bản

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA