Tạo lưu đồ (Flowchart)

Cách đơn giản nhất để tạo lưu đồ chuyên nghiệp

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Nhanh chóng sơ đồ hóa quy trình và luồng công việc một cách dễ dàng

Phần mềm vẽ lưu đồ giúp bạn nhanh chóng vẽ ngay cả những quy trình phức tạp nhất. Các trình kết nối thông minh, style thiết lập sẵn, và một thư viện toàn diện về các hình ảnh lưu đồ.

  • Giao diện kéo và thả trực quan với thanh công cụ theo ngữ cảnh để vẽ dễ dàng
  • Các chủ đề màu sắc và phong cách được chọn lọc thủ công để lưu đồ chuyên nghiệp hơn
  • Hàng nghìn mẫu được vẽ sẵn, có thể tùy chỉnh để bắt đầu các dự án của bạn

Cộng tác liền mạch trên lưu đồ (Flowchart) với nhóm và khách hàng

Lưu đồ (Flowchart) giúp các nhóm cộng tác liền mạch trong thời gian thực. Vô số khung vẽ canvas cho phép bạn để tập hợp thông tin đầu vào của các nhóm được phân phối.

  • Cộng tác thời gian thực giữa các nhóm trên toàn cầu để công việc được đồng bộ hóa
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chủ đề thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Creately hoạt động trên đa dạng mọi nền tảng

Desktop
Desktop
Mobile
Mobile
Online
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA