Tạo sơ đồ kiến trúc đám mây của Google

Công cụ trực tuyến đơn giản nhất để tạo sơ đồ đám mây của Google

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hình dung các thiết kế kiến trúc đám mây phức tạp của Google chỉ trong vài phút

Đơn giản hóa việc lập sơ đồ kiến trúc đám mây của Google với Creately. Giao diện trực quan và các phím tắt được thiết kế để giúp bạn lập sơ đồ nhanh hơn.

  • Truy cập vào các biểu tượng GCP để xây dựng sơ đồ kiến trúc, biểu tượng sơ đồ Kubernetes, Microsoft Azure và AWS của riêng bạn
  • Các mẫu và ví dụ về sơ đồ kiến trúc đám mây được thiết kế sẵn
  • Xuất hình ảnh ra các định dạng SVG, PNG, PDF và JPEG để trình bày, chia sẻ và nhúng

Cộng tác liền mạch với đồng nghiệp và các bên liên quan

Vô số khung vẽ canvas với các tính năng nâng cao để tập hợp các thành viên trong nhóm lại với nhau, cho dù họ đang ở đâu.

  • Cộng tác trong thời gian thực để chỉnh sửa hoặc xem xét sơ đồ kiến trúc Google Cloud
  • Thảo luận và chia sẻ phản hồi với nhận xét nội tuyến
  • Tích hợp với Slack, Google Drive hoặc Confluence để tạo và chia sẻ file trên nhiều nền tảng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA