Tạo đồ thị Cung và Cầu

Chuyển đổi số liệu Cung và Cầu thành đồ thị trực quan dễ hiểu để ra quyết định tốt hơn

Bắt đầu Canvas ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Hiểu rõ hơn về số liệu của bạn

Chuyển đổi các bảng tính phức tạp thành hình ảnh đẹp mắt, ngay lập tức xác định điểm cân bằng giá và phát triển các chiến lược định giá tốt hơn.

  • Sử dụng các hình ảnh thông minh để vẽ đồ thị Cung và Cầu, sử dụng các chủ đề chuyên nghiệp để biểu thị đường cung và đường cầu
  • Vô số khung canvas để phù hợp với nhiều loại đồ thị, đồng thời thể hiện tác động của các thay đổi giá khác nhau đối với Cung và Cầu
  • Thêm thông tin liên quan, bao gồm các liên kết đến tài liệu và các báo cáo khác để làm rõ thêm ngữ cảnh

Cùng tương tác và đưa ra quyết định

Thảo luận về số liệu, nhận thông tin đầu vào và cộng tác trong thời gian thực với không gian làm việc trực quan cho các nhóm từ xa

  • Họp trực tuyến qua video và theo dõi chuột trực tiếp để việc liên lạc được thông suốt
  • Thêm đề xuất, chia sẻ phản hồi và thảo luận về các thay đổi bằng nhận xét nội dòng
  • Chia sẻ file với các liên kết đã bật “Edit” hoặc “Review”, hoặc xuất ra nhiều định dạng hình ảnh để in, chia sẻ và xuất bản

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA