Tạo Checklist trực tuyến

Làm việc khoa học và có tổ chức, từ công việc, việc nhà đến các kế hoạch du lịch. Với Checklist, mọi thứ thật dễ dàng.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Không bao giờ quên nhiệm vụ với Checklist trực quan và đẹp mắt

Tạo Checklist chỉ trong vài phút, theo dõi các nhiệm vụ, dễ dàng đánh dấu những công việc đã hoàn thành, xác định ngày đến hạn và hợp lý hóa các hoạt động.

  • Các mẫu tạo sẵn giúp bạn dễ dàng thêm đề mục
  • Tùy chỉnh theo ý muốn, hình ảnh và hình dạng theo nhu cầu của bạn
  • Xuất ở định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in

Cộng tác liền mạch với các nhóm

Để mọi người đồng lòng cùng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện.

  • Thảo luận về các việc cần thực hiện, phân công công việc với tính năng họp qua video
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chuỗi thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Tải xuống ở nhiều định dạng hình ảnh để nhúng, xuất bản và chia sẻ

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA