Tạo cây phả hệ

Cách đơn giản nhất để tạo cây phát sinh loài

Bắt đầu Canvas ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Tiết kiệm thời gian vẽ cây phả hệ trực tuyến

Tạo cây phát sinh chủng loại với bất kỳ kích thước nào một cách dễ dàng

  • Tạo cây phả hệ rõ ràng và dễ hiểu
  • Thêm hình ảnh để thể hiện rõ hơn các loại động vật
  • Dễ dàng rút ra kết nối giữa các loài để thiết lập các kết nối tiến hóa tốt hơn

Cộng tác và làm việc cùng nhau để tạo ra các Cây phả hệ chính xác.

  • Kết nối các nhóm trên toàn cầu với sự cộng tác liền mạch trong thời gian thực
  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chuỗi thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA