Mapowanie historii użytkownika

Narzędzie do mapowania historii użytkownika i szablony do wspólnego zrozumienia użytkowników i ich działań

Tworzenie mapy historii użytkownika
 • Identyfikacja i ustalanie priorytetów pracy wymaganej do zwiększenia komfortu pracy użytkownika
 • Poprawić zrozumienie klientów i ich zachowań
 • Współpracuj z zespołem w zakresie identyfikacji wymagań użytkowników

Więcej przykładów i szablonów map historii użytkownika

Przykład mapowania historii użytkownika

Przykład mapowania historii użytkownika

Szablon historii użytkownika

Szablon historii użytkownika

Szablon tworzenia historii użytkownika

Szablon tworzenia historii użytkownika

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Szablon mapowania podróży pacjenta

Szablon mapowania podróży pacjenta

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie zaprojektowane szablony do mapowania historii użytkownika
Łatwe narzędzia do rysowania i diagramu służące do odwzorowywania historii użytkownika
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Osadzaj i udostępniaj zawsze zaktualizowany bezpieczny schemat z Creately Viewer na dowolnej wewnętrznej stronie internetowej lub stronie internetowej.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

User Story Mapping - Guide and Best Practices

Mapowanie historii użytkownika to technika wykorzystywana do wizualizacji produktu lub usługi pod kątem zadań, które użytkownik wykonuje. Pomaga to zidentyfikować i zdefiniować pracę, która ma być traktowana priorytetowo w celu stworzenia lepszego doświadczenia użytkownika

Czym jest mapowanie historii użytkownika

 • Zbierz wielofunkcyjny zespół pracowników, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces tworzenia i budowania produktu.
 • Zdefiniuj użytkowników swojego produktu jasno, identyfikując ich problemy, cele itp. Skorzystaj z danych osobowych użytkowników, aby zsyntetyzować zebrane informacje.
 • Zidentyfikuj problem użytkownika na podstawie zebranych informacji. Następnie należy określić, w jaki sposób dokładnie produkt może pomóc w jego rozwiązaniu.
 • Wyodrębnij zestaw czynności, które użytkownicy wykonują tak, jak używają Twojego produktu. Będą to historie lub tematy umieszczone na górze mapy historii użytkownika.
 • Korzystając z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, pozwól zespołowi pracować nad podziałem tych działań na mniejsze historie użytkowników.
 • Użyj różnych kolorów dla każdej czynności. Pomoże to również w ustalaniu priorytetów dla historii. Umieść je pionowo z najważniejszymi na górze.
 • Zarysuj, jak użytkownicy przepływają przez produkt od lewej do prawej na mapie historii użytkownika. Jeśli jest wielu użytkowników, stwórz różne scenariusze dla każdego z nich.
 • Nadaj priorytet historiom, które są ważne dla stworzenia większego komfortu użytkowania. Następnie zidentyfikuj zależności, wymagania techniczne, wąskie gardła, które mogą spowolnić pracę.
 • Posiadanie rozwiązań pozwalających na przezwyciężenie tych problemów przed zaplanowaniem pracy w celu dostarczenia produktu wysokiej jakości w możliwie najkrótszym czasie.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz