Kreator map myśli

  • Prosty interfejs typu przeciągnij i upuść oraz automatyczne rysowanie w celu szybszego tworzenia map myśli
  • 1000 niestandardowych szablonów map myśli i profesjonalnych motywów kolorystycznych, które pozwolą Ci szybko rozpocząć pracę
  • Wideokonferencje i śledzenie kursora myszy na żywo do współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

Szablony map myśli

Arkusz ćwiczeń z biografii
Biografia
Przykład karty projektu
Przykład karty projektu
Planer tygodniowy Szablon
Szablon planu tygodniowego
Mapa umysłu do oceny pracy socjalnej
Mapa myśli do analizy pracy socjalnej
Szablon planowania przemówienia
Wzór planu przemówienia
Metoda SCAMPER
Metoda SCAMPER
Mapa myśli do projektowania stron internetowych
Mapa myśli do projektowania stron internetowych
Mapa umysłu podejmowania decyzji
Mapa myśli w procesie podejmowania decyzji

Czym jest mapa myśli?

Mapa myśli to hierarchiczny diagram radialny wymyślony przez Tony’ego Buzana. Używa się go jako narzędzia lub wizualnej techniki do strukturyzowania i organizowania myśli i pomysłów. Oprócz słów kluczowych, mapy myśli wykorzystują także kilka innych elementów graficznych, takich jak symbole, oznaczenia kolorystyczne, obrazy i przestrzenny układ rozgałęzień, w celu wizualizacji pomysłów i koncepcji.

Mapy myśli ułatwiają przetwarzanie i zapamiętywanie informacji, generowanie nowych pomysłów i pozwalają uzyskać wnikliwy przegląd dowolnego tematu. Są powszechnie stosowane w rozmaitych branżach do różnych celów, w tym do burzy mózgów, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, sporządzania notatek i planowania, a także gromadzenia i porządkowania danych.

Jak stworzyć mapę myśli?

  1. Wybierz platformę, na której stworzysz swoją mapę myśli. Można to zrobić ręcznie, używając ołówka i papieru, ale można też skorzystać z narzędzia do tworzenia map myśli online, takiego jak Creately, które zapewnia dostęp do intuicyjnych narzędzi służących do mapowania myśli i posiada szablony takich map.
  2. Ustal punkt początkowy swojej mapy myśli. Powinien to być temat lub zagadnienie, wokół którego będzie tworzona mapa myśli – punkt należy umieścić na środku mapy. Do przedstawienia głównej myśli można użyć symbolu, obrazu lub słowa kluczowego.
  3. W trakcie burzy mózgów wokół ustalonego tematu, gdy pojawią się pomysły powiązane, należy dodać je jako gałęzie wokół środka. Nie ma ograniczeń co do liczby gałęzi, które można dodać, a w miarę zagłębiania się w każdy z tych tematów można dodawać kolejne gałęzie i badać je bardziej szczegółowo.
  4. Postaraj się, aby dodawane pomysły były jak najkrótsze. Umożliwia to generowanie większej liczby skojarzeń w porównaniu z dłuższymi i szczegółowymi frazami.
  5. Oznacz kolorem każdą z gałęzi na mapie myśli, aby wizualnie skategoryzować, wyróżnić i przeanalizować informacje. Można skorzystać z gotowych motywów kolorystycznych programu Creately, które pozwalają szybko oznaczyć mapę myśli kolorami.
  6. Dodawaj wizualne elementy, takie jak obrazy, ikony i symbole, aby bardziej szczegółowo opisać swoje pomysły. W Creately możesz wyszukiwać obrazy za pomocą wbudowanej wyszukiwarki obrazów Google lub dodawać je bezpośrednio ze swojego urządzenia, tworząc w ten sposób mapy myśli bogate w dane.
  7. Jeśli współpracujesz z innymi osobami, możesz szybko udostępnić im link do obszaru roboczego Creately lub dodać ich jako współpracowników, co pozwoli na rozpoczęcie wspólnej burzy mózgów Dzięki śledzeniu na żywo kursora i synchronizowanym podglądom można śledzić pomysły dodawane do mapy myśli i przekazywać swoje uwagi za pomocą komentarzy lub wideoczatu.

Artykuły o mapach myśli