Thêm Mẫu và Ví dụ về Thiết kế Khóa học

Mẫu thiết kế khóa học

Mẫu thiết kế khóa học

Sơ đồ khóa học

Sơ đồ khóa học

Mẫu sơ đồ tư duy thiết kế khóa học

Mẫu sơ đồ tư duy thiết kế khóa học

Quy trình thiết kế khóa học

Quy trình thiết kế khóa học

Biểu đồ cột mốc

Biểu đồ cột mốc

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để thiết kế cấu trúc khóa học
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để mở rộng các phác thảo khóa học của bạn
Chia sẻ với những người khác trong bộ phận của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Quy trình thiết kế chương trình giảng dạy cho phép xác định kết quả học tập mà học sinh dự kiến sẽ đạt được, các phương pháp đo lường và các hoạt động học tập cần có được thiết kế để giúp họ đạt được các mục tiêu trong học tập.

Cách thiết kế cấu trúc / chương trình học

  • Bắt đầu ngay bằng cách tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và ghi lại những gì họ đã thực hiện.
  • Xác định mục tiêu cho khóa học. Đây có thể là những kết quả học tập mà học sinh sẽ đạt được khi hoàn thành.
  • Lựa chọn nội dung khóa học; xác định các chủ đề chính và đưa ra thứ tự các nội dung sẽ được dạy cho học sinh.
  • Sử dụng bản đồ tư duy để sắp xếp các chủ đề đã chọn và các thông tin khác. Chia sẻ nội dung để cộng tác cùng nhóm.
  • Xác định cấu trúc của khóa học và sắp xếp các chủ đề theo thứ tự hợp lý.
  • Liên kết đến file sơ đồ thiết kế khóa học từ tài liệu khác.
  • Nhúng file đã tạo vào mạng nội bộ của mình hoặc các trang web nội bộ khác để mọi người có thể dễ dàng truy cập.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan trong Giáo dục và Quản trị

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Mẫu người tổ chức cuộc họp

Sơ đồ thị trường mục tiêu

Sơ đồ thị trường mục tiêu

Quy trình quản lý nhân tài

Quy trình quản lý nhân tài

Sơ đồ tổ chức trường học

Sơ đồ tổ chức trường học

Cấu trúc phân chia công việc

Cấu trúc phân chia công việc

Bản đồ động não

Bản đồ động não

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích