Ma trận nỗ lực tác động

Cộng tác thường xuyên để đưa ra quyết định hiệu quả và ưu tiên công việc với nhóm của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Bắt đầu bằng phân tích nỗ lực tác động của bạn với các mẫu có thể chỉnh sửa ngay lập tức
 • Cộng tác thường xuyên với nhóm để trao đổi về các dự án và ưu tiên các nhiệm vụ
 • Nhanh chóng chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp và đối tác

Thêm Mẫu và Ví dụ về Ma trận Nỗ lực Tác động

Ma trận nỗ lực tác động

Ma trận nỗ lực tác động

Mẫu ma trận nỗ lực tác động

Mẫu ma trận nỗ lực tác động

Ma trận Nỗ lực Lợi ích

Ma trận Nỗ lực Lợi ích

Chiến lược Kim cương

Chiến lược Kim cương

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để ra quyết định
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thực hiện phân tích nỗ lực tác động
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Ma trận nỗ lực tác động là một công cụ giúp các nhóm ra quyết định dễ dàng để hình dung họ nên dành thời gian, công sức và nguồn lực vào đâu. Các nhóm có thể sử dụng nó để ưu tiên các giải pháp / ý tưởng mà họ nên thực hiện dựa trên tác động (lợi ích của việc triển khai) và nỗ lực (mức độ dễ dàng thực hiện của họ).

Cách thực hiện phân tích nỗ lực tác động

 • Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu và phạm vi phân tích nỗ lực tác động của bạn. Đồng thời làm rõ khung thời gian và giá trị trên các trục.
 • Yêu cầu mọi người trong nhóm suy nghĩ về các nhiệm vụ khác nhau mà họ cần làm để hoàn thành mục tiêu dự án.
 • Chọn một mẫu ma trận và chia sẻ nó với mọi người trong nhóm để cộng tác.
 • Những ý tưởng mà bạn nghĩ rằng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn với ít nỗ lực nên được đặt dưới mục Quick Wins.
 • Các hoạt động / dự án có thể mang lại lợi nhuận tốt cho bạn mặc dù có thể mất nhiều thời gian và công sức của bạn hơn nên được xếp vào Major Projects.
 • Những hoạt động có thể không có tác động như vậy nhưng sẽ không chiếm nhiều thời gian của bạn có thể được nhóm lại dưới dạng Fill ins.
 • Và công việc có thể tốn nhiều công sức mà không mang lại lợi ích gì có thể được phân loại là công việc không ý nghĩa hoặc hoang phí thời gian - Thankless Task.
 • Đi qua ma trận đã hoàn thành và thảo luận về những thay đổi với nhóm. Và lập một kế hoạch các việc cần làm để phân công trách nhiệm.
 • Chia sẻ kế hoạch công việc cùng ma trận với các bên liên quan và theo dõi tiến độ với sự trợ giúp của các tài liệu.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích