Mẫu lưới giả định

Công cụ trực quan trực tuyến để vạch ra các ý tưởng và sắp xếp các ý tưởng đó dựa trên sự chắc chắn và rủi ro.

Bắt đầu một Canvas
  • Các mẫu lưới giả định được thiết kế sẵn
  • Họp trực tuyến qua video, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi chuột trong thời gian thực và xem trước thay đổi để cộng tác nhóm liền mạch
  • Vô số khung vẽ để làm việc trên đó, các thành viên trong nhóm có thể nhập các giả định của họ và tổ chức lại chúng dựa trên các đề xuất
  • Bố cục đơn giản, hấp dẫn và trực quan để xác định xu hướng và những điểm bất lợi

Thêm các mẫu lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Mẫu Canvas cơ hội

Ban ý tưởng

Ban ý tưởng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để dễ dàng thực hiện phân tích giả định
Ghi chú được mã hóa màu sắc để xác định các đầu vào riêng lẻ
Canvas vô hạn để tập hợp cả nhóm cùng một lúc
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Lưới giả định là gì?

Lưới giả định là công cụ giúp bạn xác định các giả định từ mô hình kinh doanh của mình mà bạn nên thử nghiệm trước. Lưới vẽ các giả định theo hai trục: giả định có tác động cao mà bạn có ít thông tin và giả định có tác động thấp mà bạn có ít thông tin. Hình dung các giả định có thể cho phép bạn đưa ra các yêu cầu phán đoán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, giảm thiểu rủi ro và vượt qua những điều không chắc chắn.

  • Mở mẫu lưới giả định và chia sẻ nó với những người còn lại trong nhóm của bạn. Ngay cả khi đang làm việc từ xa, họ vẫn có thể tham gia qua chức năng họp trực tuyến qua video và cung cấp thông tin đầu vào của họ trên canvas trong thời gian thực
  • Yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm liệt kê tất cả các giả định mà họ có ở phía bên của lưới
  • Mỗi thành viên trong nhóm có thể được chỉ định một ghi chú, được mã hóa bằng màu sắc cụ thể để dễ dàng theo dõi ý tưởng
  • Chỉ định người kiểm duyệt đánh giá các giả định và vẽ biểu đồ trên lưới
  • Sau đó, mọi thành viên trong nhóm thảo luận về ý tưởng của họ dựa trên kiến thức họ có tại thời điểm nhất định, và giải thích lý do tại sao một số giả định không chắc chắn hơn những giả định khác

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích