Lộ trình kinh doanh

Cộng tác hiệu quả để giúp mô tả và truyền tải ý tưởng phát triển kinh doanh của bạn bằng các mẫu trực tuyến

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Tiết kiệm thời gian với các mẫu miễn phí để lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
  • Cộng tác thường xuyên với đồng nghiệp và các đối tác để tạo ra lộ trình kinh doanh
  • Xuất dưới dạng PDF, SVG, PNG, v.v. để xuất bản, chia sẻ và in

Thêm Ví dụ về Mẫu Lộ trình Kinh doanh

Lộ trình sản phẩm

Lộ trình sản phẩm

Mẫu lộ trình sản phẩm

Mẫu lộ trình sản phẩm

Bản đồ năng lực kinh doanh

Bản đồ năng lực kinh doanh

Mẫu kế hoạch hành động chiến lược

Mẫu kế hoạch hành động chiến lược

Bản đồ Quy trình Kế hoạch Chiến lược

Bản đồ Quy trình Kế hoạch Chiến lược

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho lộ trình kinh doanh
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch kinh doanh và chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Lộ trình kinh doanh là một trang lược đồ được trình bày ngắn gọn về mục tiêu chính và các chiến lược của một doanh nghiệp để đạt được sự phát triển kinh doanh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về tất cả các ý tưởng và sáng kiến kinh doanh, đồng thời nêu bật các nhiệm vụ, vai trò và trách nhiệm cũng như thời hạn. Nó giúp hiểu được những đóng góp từ các hoạt động của những nhân viên từ các bộ phận khác nhau và cách họ trở thành một phần của kế hoạch lớn hơn

Cách tạo lộ trình kinh doanh

  • Xác định tầm nhìn tổng thể của doanh nghiệp. Điều này sẽ xác định mục tiêu doanh nghiệp
  • Hiểu cách làm thế nào để doanh nghiệp cung cấp giá trị cho khách hàng mục tiêu của mình. Và đảm bảo rằng nó phù hợp với lộ trình kinh doanh.
  • Xác định các mục tiêu, tầm nhìn về khách hàng. Sau đó, những mục tiêu này sẽ được sử dụng để theo dõi tiến trình kinh doanh và xác định hiệu quả của hoạt động.
  • Tiếp theo là đưa ra các chiến lược, cách thức sẽ đạt được các mục tiêu. Các chiến lược có thể được chia thành các phần khác nhau do các nhóm riêng biệt thực hiện.
  • Phát triển phương thức để thực hiện các chiến lược bằng cách vạch ra rõ ràng các công việc của từng bộ phận / nhóm cụ thể. Đồng thời đưa ra các phương pháp đo lường kết quả.
  • Dựa trên những thông tin trên, bạn có thể phát triển lộ trình kinh doanh của mình. Bắt đầu ngay với mẫu sáng tạo có thể chỉnh sửa trực tuyến.
  • Mời nhóm làm việc của bạn đóng góp ý tưởng. Sau khi hoàn thành, hãy chia sẻ lộ trình kinh doanh với những người còn lại trong tổ chức. Tải xuống ở định dạng ảnh PND, SVG hoặc PDF để xuất bản.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích