Lập kế hoạch hàng tuần với các mẫu có sẵn

Các mẫu trực quan giúp lập kế hoạch và lên lịch cho các công việc hàng ngày

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Sắp xếp các kế hoạch hàng tuần của bạn theo cách dễ dàng cập nhật và theo dõi
  • In hoặc tải xuống bảng kế hoạch để chỉnh sửa theo yêu cầu
  • Theo dõi và đo lường mức độ hiệu quả trong tuần

Thêm các mẫu và ví dụ về Công cụ lập kế hoạch hàng tuần

Mẫu công cụ lập kế hoạch hàng tuần

Mẫu công cụ lập kế hoạch hàng tuần

Công cụ lập kế hoạch hàng tuần

Công cụ lập kế hoạch hàng tuần

Mẫu lịch biểu hàng tuần

Mẫu lịch biểu hàng tuần

Mẫu kế hoạch hàng tuần

Mẫu kế hoạch hàng tuần

Mẫu kế hoạch làm việc hàng tuần

Mẫu kế hoạch làm việc hàng tuần

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập kế hoạch cho tuần của bạn
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để theo dõi lịch trình hàng tuần của bạn
Chia sẻ lịch trình của bạn với những người khác để cho họ biết tình trạng rảnh rỗi của bạn
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để in hoặc đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Kế hoạch hàng tuần là một công cụ cho phép bạn tổ chức và quản lý các nhiệm vụ và kế hoạch của mình trong các ngày trong tuần. Nó giúp phân bổ thời gian hợp lý và đánh giá hiệu quả.

Cách lập kế hoạch cho tuần của bạn

  • Dành thời gian để liệt kê tất cả các công việc cần làm của bạn trong tuần. Có thể làm việc này vào Chủ nhật, điều này sẽ giúp bạn có cơ hội xem xét lại công việc tuần trước và lên kế hoạch cho phù hợp.
  • Chọn một mẫu có sẵn để sắp xếp các công việc. Bạn có thể chia sẻ điều này với người khác thông qua liên kết đánh giá nhanh hoặc có thể tải xuống dưới dạng hình ảnh hoặc PDF để đính kèm với email.
  • Trước tiên, hãy bắt đầu thêm các công việc mang tính khẩn cấp và cố định vào kế hoạch của bạn. Hãy sử dụng kinh nghiệm thực tế khi phân bổ thời gian cho chúng.
  • Bây giờ bạn đã biết mình sẽ dành bao nhiêu thời gian cho công việc thiết yếu, có thể lấp đầy công việc khác vào khung còn trống bằng những công việc khác mà bạn phải hoàn thành.
  • Nếu còn nhiều thời gian rảnh? Suy nghĩ về những nhiệm vụ mà bạn đã bỏ lỡ vào tuần trước hoặc tuần trước đó. Thêm chúng vào mẫu kế hoạch hàng tuần khi thời gian cho phép.
  • Vào cuối tuần, hãy xem lại lịch trình của bạn và đánh giá tiến độ đã đạt được với mỗi nhiệm vụ.
  • Khi bạn ngồi xuống một lần nữa để lập kế hoạch cho tuần tiếp theo, hãy xem lại kế hoạch các tuần trước đó để xác định các nhiệm vụ chưa hoàn thành và bổ sung lại chúng vào lịch trình mới.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích