Kỹ thuật nghiên cứu thị trường

Các mẫu trực quan để thu thập và phân tích thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và ngành

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Thu thập và sắp xếp thông tin về đối tượng và thị trường mục tiêu
 • Xác định các cơ hội và đánh giá các quyết định kinh doanh với dữ liệu hữu ích
 • Cộng tác để phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường với các bên liên quan theo thời gian thực

Các phương pháp và ví dụ phân tích dữ liệu nghiên cứu khác

Sơ đồ mối quan hệ

Sơ đồ mối quan hệ

Mẫu sơ đồ sở thích cho nghiên cứu người dùng

Mẫu sơ đồ sở thích cho nghiên cứu người dùng

Hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Bản đồ tư duy trí tuệ cạnh tranh

Bản đồ tư duy trí tuệ cạnh tranh

Mẫu bản đồ đồng cảm cho nghiên cứu người dùng

Mẫu bản đồ đồng cảm cho nghiên cứu người dùng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để trực quan hóa dữ liệu nghiên cứu
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thu thập, tóm tắt và đánh giá dữ liệu
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn ở định dạng hình ảnh PDF, SVG hoặc PNG để xuất bản, chia sẻ và in ấn
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng và hiện tại, đối thủ cạnh tranh và ngành để phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Nó giúp hiểu được quy mô thị trường, lợi thế cạnh tranh, cũng như nhu cầu của thị trường

Quy trình nghiên cứu thị trường

 • Bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu của dự án tiếp thị. Điều này sẽ giúp xác định / tìm các câu hỏi bạn muốn có câu trả lời từ nghiên cứu của mình và giữ cho bạn tập trung trong suốt quá trình.
 • Xác định phương pháp nghiên cứu thị trường bạn cần sử dụng để thu thập dữ liệu có liên quan. Ví dụ, có thể sử dụng khảo sát, phỏng vấn hoặc nhóm được chọn lọc.
 • Đồng thời xác định địa điểm và thời gian sẽ thực hiện nghiên cứu của mình, ai sẽ tham gia, câu hỏi sẽ được hỏi, phương pháp phân tích dữ liệu bạn sẽ sử dụng, v.v.
 • Chuẩn bị dụng cụ nghiên cứu cần thiết để thực hiện nghiên cứu. Trong một cuộc khảo sát, công cụ nghiên cứu của bạn sẽ là một bảng câu hỏi.
 • Thu thập dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu gọn gàng bằng cách sử dụng bản đồ tư duy, sơ đồ mối quan hệ, sơ đồ SWOT, v.v. Những thứ này sẽ giúp xác định chủ đề hoặc mẫu trong thông tin.
 • Phân tích dữ liệu đã thu thập được. Có thể sử dụng các tính năng cộng tác theo thời gian thực của Creately để lấy ý kiến ​​đóng góp của các nhân viên từ xa hoặc các bên liên quan trong việc xem xét các sơ đồ bạn đã thực hiện.
 • Khi bạn đã tóm tắt dữ liệu bằng cách sử dụng sơ đồ, hãy trình bày và chia sẻ chúng với các bên liên quan.
 • Có thể tải xuống sơ đồ dưới dạng PDF, hình ảnh hoặc SVG để thêm chúng vào bản trình bày hoặc tài liệu của mình. Hoặc có thể nhúng chúng vào trang web hoặc blog của mình bằng Creately Viewer.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích