Kế hoạch bán hàng

Các mẫu trực quan để phác thảo các mục tiêu bán hàng và phát triển các chiến lược bán hàng hiệu quả

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Đặt mục tiêu bán hàng, xác định chiến thuật và vạch ra các bước cần làm cho doanh nghiệp của bạn
 • Cộng tác với nhóm và các bên liên quan trong việc phát triển các chiến lược bán hàng
 • Tạo kế hoạch bán hàng hấp dẫn trực quan để đưa vào bản trình bày và tài liệu

Thêm Mẫu và Ví dụ về Kế hoạch Bán hàng

Mẫu chiến lược bán hàng

Mẫu chiến lược bán hàng

Mẫu kênh bán hàng

Mẫu kênh bán hàng

Mẫu kế hoạch hành động bán hàng

Mẫu kế hoạch hành động bán hàng

Lưu đồ kênh bán hàng

Lưu đồ kênh bán hàng

Mẫu kế hoạch bán hàng

Mẫu kế hoạch bán hàng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập kế hoạch bán hàng
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo chiến lược và kế hoạch bán hàng
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Kế hoạch bán hàng là một công cụ được sử dụng để thiết lập các mục tiêu bán hàng và phát triển các chiến lược, kế hoạch hành động để đạt được chúng. Nó cũng liệt kê những công cụ và nguồn lực cần thiết, chi phí và yêu cầu của khách hàng, v.v.

Quy trình lập kế hoạch bán hàng

 • Xác định, đưa ra sứ mệnh - tầm nhìn của công ty bạn và thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu marketing của doanh nghiệp. Đảm bảo các mục tiêu của bạn tuân thủ các tiêu chí của SMART criteria.
 • Xác định các đặc điểm của khách hàng và tạo hồ sơ khách hàng. Nếu bạn nhắm mục tiêu đến một số thị trường với sản phẩm của mình, hãy tạo các đặc điểm riêng biệt cho từng thị trường.
 • Mô tả các nguồn lực sẽ cần và các công cụ mà nhóm của bạn sẽ phải sử dụng trong giai đoạn triển khai.
 • Thực hiện phân tích cạnh tranh để hiểu đối thủ của bạn đứng ở đâu. Phân tích chiến lược định giá của họ và các xu hướng khác trên thị trường.
 • Xác định chiến lược giá và thảo luận về các phương pháp để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Vạch ra chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng cách bạn cần xác định cách chốt nhiều giao dịch thành công hơn. Một công cụ lý tưởng được sử dụng để xác định những người ra quyết định chính mà nhóm bán hàng của bạn nên tiếp cận là bản đồ tài khoản (Account Map).
 • Tạo một kế hoạch hành động với các bước bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Bạn cũng có thể tạo trang tổng quan để theo dõi và giám sát tiến trình với chiến lược của mình.
 • Có thể xuất sơ đồ dưới dạng PDF hoặc hình ảnh để thêm vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word. Sử dụng Creately Viewer, bạn có thể nhanh chóng nhúng các sơ đồ vào các trang web, blog hoặc trong mạng nội bộ của mình.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích