Các mẫu và ví dụ về chiến lược kim cương khác

Chiến lược Kim cương

Chiến lược Kim cương

Mẫu kim cương chiến lược

Mẫu kim cương chiến lược

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Mẫu lộ trình sản phẩm

Mẫu lộ trình sản phẩm

Mẫu kế hoạch hành động

Mẫu kế hoạch hành động

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập kế hoạch chiến lược
Công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo kim cương chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Chiến lược Kim Cương - Strategy Diamond là một công cụ giúp hình dung, tóm tắt, phân tích và truyền đạt chiến lược kinh doanh hoặc sản phẩm của bạn. Nó giúp hiểu các phần khác nhau của chiến lược và cách chúng phù hợp với nhau. Nó được phát triển bởi Donald Hambrick và James Fredrickson.

Cách sử dụng Kim cương chiến lược | 5 yếu tố của chiến lược

  • Strategy Diamond đặt ra 5 câu hỏi mà bạn cần trả lời để đảm bảo rằng sẽ phát triển một chiến lược tốt hơn. Nó sẽ giúp bạn biết nên cải thiện điểm nào trong chiến lược của mình.
  • Câu hỏi đầu tiên yêu cầu bạn trả lời là nơi bạn sẽ hoạt động - Areas. Các lĩnh vực bạn nên tập trung vào là: danh mục sản phẩm bạn sẽ cạnh tranh, kênh bạn sẽ sử dụng, thị trường mục tiêu, khu vực địa lý, v.v.
  • Câu hỏi thứ hai cần phải trả lời là, làm thế nào để bạn đạt được điều đó. Những phương cách (Vehicles) này có thể là liên doanh, phát triển nội bộ, mua lại, v.v.
  • Hiểu các yếu tố khác biệt (differentiators) là gì. Ở đây, bạn nên xác định sự khác biệt của bạn so với nhà cung cấp khác, USP, giá cả và chất lượng sản phẩm và các yếu tố sẽ giúp bạn nổi bật.
  • Trong giai đoạn thứ ba của chiến lược, nơi bạn nên tập trung vào Staging hoặc những gì bạn muốn làm, bạn cần phải tìm ra trình tự các bước bạn nên thực hiện và tốc độ bạn nên thực hiện tại bước này.
  • Tại Economic logic, giai đoạn cuối cùng của chiến lược, bạn nên tập trung vào việc lợi nhuận sẽ được tạo ra như thế nào. Trong bước này, bạn nên tổng hợp cách thức hoạt động của bốn yếu tố còn lại với nhau để tối đa hóa lợi nhuận.
  • Bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn trên Creately để bắt đầu thảo luận xung quanh các yếu tố này với nhóm của mình ngay lập tức. Quản lý các quyền chỉnh sửa hoặc xem xét sơ đồ của bạn khi bạn chia sẻ nó với các bên liên quan.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch chiến lược

Ma trận rủi ro 3x3

Ma trận rủi ro 3x3

Kế hoạch dự phòng kinh doanh

Kế hoạch dự phòng kinh doanh

Bản đồ khả năng

Bản đồ khả năng

Mẫu ma trận rủi ro

Mẫu ma trận rủi ro

Bản đồ năng lực kinh doanh

Bản đồ năng lực kinh doanh

Mẫu kế hoạch truyền thông

Mẫu kế hoạch truyền thông

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích