Tạo sơ đồ luồng công việc (Workflow)

Cách đơn giản nhất để hình dung quy trình và luồng công việc

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Lập hồ sơ quy trình luồng công việc (Workflow) một cách dễ dàng

Hình dung ngay cả những quy trình làm việc phức tạp nhất trong thời gian ngắn nhất với các tính năng nâng cao. Các hình ảnh và kết nối thông minh, cùng với việc tạo mới và tùy chọn tạo style một cách dễ dàng.

  • Giao diện kéo và thả trực quan với tính năng điều khiển và vẽ chính xác
  • Truy cập vào thư viện hình ảnh đầy đủ cho bản đồ quy trình, VSM, BPMN, v.v.
  • 100 mẫu sẵn có, có thể tùy chỉnh để tìm cảm hứng nhanh chóng

Cộng tác liền mạch trong việc thiết kế luồng công việc với nhóm của bạn

Nhận thông tin đầu vào theo thời gian thực của các thành viên về việc tối ưu hóa và thiết kế lại Workflow, với sự cộng tác đồng bộ và hiệu quả.

  • Chia sẻ phản hồi với các nhận xét và các chủ đề thảo luận
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Xuất ra nhiều định dạng hình ảnh và định dạng SVG cho mục đích trình bày

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Creately hoạt động trên đa dạng mọi nền tảng

Desktop
Desktop
Mobile
Mobile
Online
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA