Tạo sơ đồ kiến trúc Kubernetes

Cách đơn giản nhất để tạo sơ đồ kiến trúc Kubernetes trực tuyến

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Trực quan hóa kiến trúc Kubernetes chỉ trong vài phút

Đơn giản hóa việc vẽ sơ đồ Kiến trúc Kubernetes với các tính năng nâng cao của Creately. Xuất sơ đồ kiến trúc ra nhiều định dạng hình ảnh, bao gồm SVG, PNG, JPEG và PDF để chia sẻ và xuất bản.

  • Truy cập vào các biểu tượng sơ đồ Kubernetes, Micorsoft Azure, AWS và Google Cloud
  • Các mẫu sơ đồ kiến trúc Kubernetes được thiết kế sẵn để bắt đầu
  • Vô số khung vẽ Canvas, tính năng vẽ trực quan và tìm kiếm hình ảnh trên Google để tăng tốc độ vẽ

Cộng tác liền mạch trên sơ đồ kiến trúc Kubernetes

Tiết kiệm thời gian với Creately! Với tính năng hợp tác và tích hợp trong thời gian thực, giờ đây bạn không còn mất thời gian khi phải chia sẻ tệp, email và cuộc họp.

  • Cộng tác trong thời gian thực để chỉnh sửa và xem xét sơ đồ kiến trúc Kubernetes
  • Bắt đầu thảo luận và chia sẻ phản hồi ngay trong ứng dụng với tính năng nhận xét nội tuyến
  • Tích hợp với Slack, Google Drive hoặc Confluence để tạo và chia sẻ file trên nhiều nền tảng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA