Tạo sơ đồ ER

Cách đơn giản nhất để trình bày hệ thống thông tin một cách trực quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Nhanh chóng trực quan hóa và sắp xếp dữ liệu một cách dễ dàng

Với các tính năng trực quan của Creately, bạn có thể dễ dàng vẽ sơ đồ cho cả những thiết kế dữ liệu phức tạp nhất. Creately giúp bạn tạo mới, sử dụng các kết nối thông minh, thiết lập sẵn các tùy chọn tạo style và thư viện với đầy đủ hình ảnh sơ đồ ER.

  • Giao diện kéo thả trực quan với thanh công cụ theo ngữ cảnh để vẽ dễ dàng
  • Các ví dụ về sơ đồ ER được thiết kế chuyên nghiệp để bắt đầu các dự án của bạn
  • Các bảng màu và phong cách được chọn lọc thủ công để tùy chỉnh các sơ đồ ER ngay lập tức

Cộng tác trên sơ đồ ER với các nhóm và khách hàng

Phối hợp với nhau để cùng thiết kế hệ thống thông tin, theo dõi các cập nhật theo thời gian thực trên các tài liệu bạn đang chỉnh sửa hoặc xem xét.

  • Cộng tác trong thời gian thực để làm việc hiệu quả với các nhóm cộng sự
  • Kiểm soát quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem xét đối với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan
  • Nhận phản hồi tức thì với các nhận xét và chủ đề thảo luận

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA