Phần mềm nhân sự

Hình dung hiệu quả về con người và quy trình, đồng thời dễ dàng tạo ra cấu trúc tổ chức

Bắt đầu một canvas

Được hàng triệu người dùng ở khắp mọi nơi tin cậy

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Tạo trung tâm trực quan cho tất cả các quy trình của bạn

Ghi chép hiệu quả các quy trình trong toàn tổ chức để tạo ra sự hiểu biết chung giữa các nhân viên

  • Tạo một nguồn sự thật duy nhất để nhanh chóng tham khảo tất cả các chính sách nhân sự của bạn
  • Phát triển khả năng hiển thị tốt hơn và tạo ra các nhóm đa chức năng, được trao quyền hơn
  • Sử dụng khung tập trung để lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, sàng lọc, giới thiệu và hơn thế nữa

Dễ dàng tạo và quản lý nhóm hiệu quả

Sử dụng các công cụ trực quan hóa để minh họa cấu trúc, kế hoạch và quy trình của tổ chức

  • Tạo cấu trúc tổ chức chi tiết để có sự rõ ràng và liên kết tốt hơn
  • Tạo một kho lưu trữ trung tâm cho các luồng giới thiệu và trình bày thông tin cho toàn bộ tổ chức cùng một lúc
  • Thêm dữ liệu và thông tin có liên quan khác vào canvas để cung cấp tài liệu phong phú về tài nguyên cho tất cả nhân viên

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA