Phần mềm Kanban

Hình dung công việc và tối đa hóa hiệu quả của nhóm

Bắt đầu một canvas

Được hàng triệu người dùng ở khắp mọi nơi tin cậy

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Cộng tác và quản lý các dự án một cách hiệu quả

Quản lý dự án, sắp xếp nhiệm vụ, tăng khả năng hiển thị, củng cố thông tin và thúc đẩy sự tập trung trong toàn tổ chức bằng một không gian làm việc ảo được kết nối, duy nhất, nơi mọi người có thể làm việc độc lập cùng nhau.

  • Cộng tác với nhóm trong thời gian thực khi bạn phân tích các quy trình hiện tại, nhiệm vụ phân tích và thiết lập tiến trình với canvas trực tuyến được chia sẻ và hội nghị truyền hình trong ứng dụng
  • Theo dõi các cuộc trò chuyện và nhận xét khi dự án tiến triển với sự cộng tác đồng bộ và không đồng bộ liền mạch được hỗ trợ bởi các chủ đề thảo luận nhận xét
  • Dễ dàng chia sẻ bảng kanban với các nhóm và các bên liên quan; xem và chỉnh sửa các liên kết và plugin đã bật cho Google Drive, Confluence, Slack, v.v.
  • Tập trung các bảng kanban, kế hoạch dự án, bảng điều khiển và các cuộc họp trên một canvas vô hạn

Quản lý công việc của bạn một cách trực quan

Thảo luận trong thời gian thực, thêm đầu vào và thực hiện các thay đổi cùng nhau

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA