Tạo biểu đồ Use Case trực tuyến

Dễ dàng xem các tác nhân hoạt động như thế nào trong hệ thống qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ

Hơn 10 triệu người và 1000 nhóm đã sử dụng Creately

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Lập kế hoạch tốt hơn cho các hệ thống phức tạp

Xác định, làm rõ và tổ chức các yêu cầu hệ thống dựa trên tương tác, tóm tắt mối quan hệ giữa các ca sử dụng, các tác nhân và hệ thống.

  • Kiểm tra xem các tác nhân tương tác như thế nào với thiết kế hệ thống của bạn
  • Sử dụng các hình ảnh thông minh để biểu thị mối quan hệ
  • Sử dụng hình ảnh của riêng bạn để tùy chỉnh biểu đồ Use Case của bạn
  • Vô số Canvas để phù hợp với nhiều sơ đồ, dễ dàng hình dung toàn bộ quy trình

Tương tác và đưa ra quyết định cùng nhau

Thảo luận về dữ liệu, nhận thông tin đầu vào và cộng tác trong thời gian thực với không gian làm việc trực quan cho các nhóm từ xa.

  • Họp trực tuyến qua video và trực tiếp theo dõi chuột để liên lạc liền mạch
  • Thêm đề xuất, chia sẻ phản hồi và thảo luận về các thay đổi bằng nhận xét nội dòng
  • Chia sẻ tệp với các liên kết đã bật “Edit or Review”, hoặc xuất ra nhiều định dạng hình ảnh để in, chia sẻ và xuất bản

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Sáng tạo hoạt động trên

Máy tính để bàn
Desktop
Di động
Mobile
Trực tuyến
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA