Szablony generatorów kladogramowych

Najprostszy sposób tworzenia cladogramów

Zacznij płótno teraz

Creately używane jest już przez ponad 8 miliony osób i tysiące zespołów.

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Stwórzcie kladogramy dowolnej wielkości przy minimalnym wysiłku

Kreatywnie udostępnia szereg opcji personalizacji, które pozwalają bez wysiłku wizualizować Cladograms.

  • Tworzenie łatwych do zrozumienia kladogramów
  • Dodaj obrazy, aby lepiej reprezentować typy zwierząt
  • Łatwe nawiązywanie połączeń między gatunkami w celu lepszego ustalenia proponowanej filogenii

Współpracuj i pracuj razem, aby stworzyć dokładne Cladogramy.

  • Łączenie zespołów na całym świecie dzięki bezproblemowej współpracy w czasie rzeczywistym
  • Udostępnianie informacji zwrotnych z konkretnymi komentarzami i wątkami dyskusji
  • Kontrola uprawnień do edycji lub recenzji dla członków zespołu

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przeglądaj tysiące bezpłatnych, wysokiej jakości szablonów

profesjonalnie opracowane szablony dla prawie wszystkich możliwych do wyobrażenia scenariuszy

Schemat klastra

Burza mózgów Mapa myśli

Format mapy koncepcyjnej

Creately Works On

Pulpit
Mobile
Online