Narzędzie do tworzenia diagramu przypadków użycia

 • Prosty interfejs typu przeciągnij i upuść i automatyczne rysowanie, pozwalające szybciej tworzyć diagramy przypadków użycia
 • Obszerna biblioteka kształtów diagramów UML i 1000 gotowych szablonów diagramów przypadków użycia, które pozwalają szybko rozpocząć pracę
 • Wideokonferencje i śledzenie kursora myszy na żywo do współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

Szablony przypadków użycia

Diagram przypadków użycia dla biura podróży
Diagram przypadków użycia dla analizy biznesowej
Prosty szablon przypadków użycia
Diagram przypadków użycia dla systemu zarządzania szpitalem
Przypadek użycia systemu zamówień w restauracji

Czym jest diagram przypadków użycia?

Diagram przypadków użycia to rodzaj diagramu UML, który służy do opisywania możliwych scenariuszy użycia, dla których tworzony jest system. Mówiąc prościej, przedstawia on sposób, w jaki potencjalny użytkownik wchodziłby w interakcję z systemem. Opisuje to, co system powinien robić i który użytkownik systemu korzysta z jakiej funkcjonalności, ale nie zajmuje się szczegółami realizacji, takimi jak struktury danych, algorytmy itp.

Diagramy przypadków użycia są stosowane podczas procesu analizy i projektowania w celu opisania wymagań klienta oraz tego, do czego ma służyć docelowy system. Diagramy przypadków użycia można również wykorzystać do udokumentowania funkcjonalności istniejącego systemu i zdefiniowania, którzy użytkownicy mogą korzystać z poszczególnych funkcji w sposób retrospektywny.

Diagram przypadków użycia wyszczególnia;

 • System
 • Aktorów (użytkownicy, którzy wchodzą w interakcję z systemem)
 • Przypadki użycia (co aktorzy mogą zrobić)

Zalety korzystania z oprogramowania do tworzenia diagramu przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia służą do identyfikacji podstawowych elementów i procesów składających się na system. Są również doskonałym narzędziem do tworzenia storyboardów na spotkaniach z użytkownikami. Definiują one wymagania modelowanego systemu, a tym samym są wykorzystywane do pisania skryptów testowych dla modelowanego systemu. Szczegółowy przewodnik znajduje się na naszej stronie Przewodnik po diagramach przypadków użycia.

Narzędzie do tworzenia diagramów przypadku użycia online zwiększa korzyści płynące z rysowania przypadków użycia. W przypadku wielokrotnej edycji ostateczna wersja programu pozostanie bez zmian. Możesz w prosty sposób udostępnić swój diagram i przeprowadzić weryfikację rezultatów. Dostęp do nich można uzyskać z dowolnego miejsca na świecie. Lista ta jest jeszcze dłuższa.

Jak przygotować diagram przypadków użycia?

 1. Rysowanie diagramu przypadków użycia można rozpocząć za pomocą narzędzia Creately, które posiada prosty interfejs typu drag and drop oraz inteligentne kształty, które ułatwiają rysowanie.
 2. Zacznij od narysowania granicy systemu i nadania mu nazwy.
 3. Zidentyfikuj aktorów i dodaj ich do przestrzeni roboczej, poza granicami systemu. Są to podmioty zewnętrzne, które wchodzą w interakcję z systemem – mogą to być osoby, inne systemy lub organizacje. W systemie bankowym najbardziej oczywistym aktorem jest klient. Innymi aktorami mogą być pracownicy banku lub kasjerzy, wszystko w zależności od roli, jaką chcesz pokazać w danym przypadku użycia.
 4. Następnie należy określić przypadki użycia, czyli to, czego aktorzy oczekują od systemu. Na przykład w systemie bankowym klienci będą musieli otwierać konta, wpłacać i wypłacać środki oraz wykonywać przelewy.
 5. Następnie należy określić wspólne funkcje, które mogą być ponownie wykorzystane w całym systemie. W sytuacji, gdy dwa lub więcej przypadków użycia posiada wspólną funkcjonalność, można wyodrębnić wspólne funkcje i dodać je do osobnego przypadku użycia.
 6. Sprawdź, czy możliwe jest generalizowanie aktorów i przypadków użycia. Jeśli aktorzy są powiązani z podobnymi przypadkami użycia, a jednocześnie wywołują kilka unikatowych dla nich przypadków użycia, można uogólnić aktora, aby pokazać dziedziczenie funkcji. Podobnie można postępować w odniesieniu do przypadków użycia.
 7. Jeśli chcesz współpracować z innymi członkami zespołu lub chcesz uzyskać informacje zwrotne od zewnętrznych interesariuszy, możesz szybko udostępnić im przestrzeń roboczą Creately i zebrać ich opinie za pomocą funkcji komentarzy. Dzięki śledzeniu na żywo kursora myszy i synchronizowanym podglądom można szybko sprawdzić, jakie zmiany wprowadzają użytkownicy. Możesz także korzystać z czatu wideo w aplikacji, aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację.

Artykuły dotyczące przypadków użycia