Narzędzie do tworzenia diagramów sekwencji

 • Wiele frameworków do tworzenia diagramów sekwencji, które ilustrują, jak aktorzy wchodzą w interakcje z obiektami w systemie.
 • Prosty interfejs typu przeciągnij i upuść umożliwiający wizualizację wzajemnych interakcji w obrębie systemu
 • Wideokonferencje i funkcja śledzenia kursora myszy na żywo umożliwiają współpracę z innymi osobami w czasie rzeczywistym

Szablony diagramów sekwencji

Schemat sekwencji systemu ATM
Diagram sekwencji dla systemu ATM
Uwierzytelnianie użytkowników Facebooka - przykładowa sekwencja
Uwierzytelnianie użytkowników Facebooka – przykład sekwencji
Fragment kombinacji alternatywnej - przykład sekwencji
Fragment alternatywnego połączenia – przykład sekwencji

Czym jest diagram sekwencji?

Diagram sekwencji to typ diagramu UML, który opisuje, w jaki sposób i w jakiej kolejności obiekty w systemie wchodzą ze sobą w interakcje.

Diagramy sekwencji są używane do projektowania, dokumentowania i walidacji architektury, interfejsu i struktury logicznej systemów poprzez opisywanie sekwencji czynności, które należy wykonać w celu ukończenia danego zadania.

Jak stworzyć diagram sekwencji?

 1. Narzędzie do tworzenia diagramów sekwencji Creately umożliwia stworzenie szczegółowych diagramów sekwencji. Zawiera biblioteki kształtów z oznaczeniami dla diagramów sekwencji oraz funkcję drag and drop, za pomocą której można wizualizować linie życia, aktorów i ich wzajemną interakcję.
 2. Podczas tworzenia diagramu sekwencji pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich obiektów, które będą uczestniczyć w systemie.
 3. W diagramie sekwencji aktorzy są przedstawiani w postaci figur, a obiekty w postaci prostokątów.
 4. Utwórz linie życia, które odzwierciedlają istnienie danego obiektu lub aktora w czasie. Przesunięcie w dół linii życia jest równoznaczne z upłynięciem większej ilości czasu.
 5. Teraz zacznij wizualizować interakcje aktorów z obiektami. Wymaga to przemyślenia wszystkich kroków, które aktor musi wykonać w ramach danego zadania.
 6. Komunikaty to notacje, które przedstawiają informacje przekazywane pomiędzy obiektami.
 7. Diagramy sekwencji pokazują kolejność interakcji w systemie, przechodząc w dół linii życia wraz z poszczególnymi komunikatami.
 8. Po wypisaniu wszystkich obiektów, aktorów, linii życia i komunikatów uzyskuje się kompletną wizualną ilustrację działania systemu.

Artykuły dotyczące diagramów sekwencji