Konseptuelle rammeverkeksempler

Visuelle maler og eksempler for å fastlegge teorier og metoder for forskningen din

Lag et konseptuelt rammeverk
 • Visualiser hvordan du kan planlegge og gjennomføre forskning for å skrive avhandlingen din
 • Veiled avhandlingen din og sørg for at prosjektet ditt holder seg på sporet
 • Forenkle avhandlingen for kollegaer og rådgivere som analyserer den

Flere konseptuelle rammeverkeksempler og maler

Konseptuell ramme for forskning

Konseptuell ramme for forskning

Konseptuell rammesykepleie

Konseptuell rammesykepleie

Konseptuell rammeverk regnskap

Konseptuell rammeverk regnskap

Konseptuell rammemal

Konseptuell rammemal

Konseptuell rammeeksempel

Konseptuell rammeeksempel

Creately hjelper gjennom

Forhåndskapte maler for å lage konseptuelt rammeverk
Enkle tegne- og diagramverktøy for planlegging og gjennomføring av forskningen
Del med andre i teamet ditt for sanntidssamarbeid og grupperedigering
Eksporter diagrammet ditt som bilder eller PDF-filer av høy kvalitet for å inkludere i PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Veiledning og gode fremgangsmåter

Et konseptuelt rammeverk er et analytisk verktøy som brukes til å få en omfattende forståelse av et fenomen. Den kan brukes i forskjellige arbeidsfelt og brukes oftest til visuelt å forklare nøkkelbegrepene eller variablene og forholdet mellom dem som må studeres.

Hvordan lage et konseptuelt rammeverk

 • Velg et emne for forskningen din. Det er bedre å sørge for at forskningstemaet er innenfor ditt spesialiseringsfelt.
 • Gjennomfør en litteraturgjennomgang for å forstå hvilken forskning som allerede er gjort på emnet. Hold deg til pålitelige ressurser som vitenskapelige tidsskrifter, bøker og vitenskapelige artikler.
 • Se etter de spesifikke variablene som er forklart i litteraturen, og undersøk forholdet mellom dem.
 • Forsikre deg om at oppgaven din bidrar med noe nytt til det som allerede finnes, og avgrens argumentasjonen eller hypotesen din basert på litteraturgjennomgangen.
 • Lag ditt konseptuelle rammeverk; det kan være i form av et flytskjema, tankekart eller konseptkart. Vis forskningsflyten og vis hvilke variabler som påvirker de forskjellige komponentene i forskningen.
 • Med det konseptuelle rammeverket inkluderer du en fortelling som forklarer grundig variablene som påvirker forskningen din og forskningsmetodikken.
 • Når du utfører forskningen, kan du komme over data som kan bevise at hypotesen din er feil. Gå tilbake til det konseptuelle rammeverket ditt, og revider det deretter.
 • Hvis du ønsker å publisere det konseptuelle rammeverket ditt på en blogg eller et nettsted, kan du raskt legge det inn med Creately Viewer. Eller du kan eksportere den som en PDF eller et bilde som skal inkluderes i PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter.

Fungerer med verktøyene du elsker

Gjennomtenkte designede integrasjoner med plattformene du bruker hver dag

Fungerer med verktøyene du elsker