Λογισμικό χαρτογράφησης στρατηγικής

Οπτικοποιήστε το στρατηγικό σας όραμα, το σχέδιο και τους βασικούς σας στόχους σε έναν ενιαίο, συνδεδεμένο καμβά και δημιουργήστε σαφήνεια, ευθυγράμμιση και δέσμευση σε επίπεδο οργανισμού

Ξεκινήστε έναν καμβά

Εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παντού

nasa
ebay
city
paypal
national-geographic
amazon

Συνεργαστείτε απρόσκοπτα με ομάδες που βρίσκονται μαζί και απομακρυσμένες

Συγκεντρώστε την ομάδα σας για να κάνετε καταιγισμό ιδεών, να επικυρώσετε και να ιεραρχήσετε στρατηγικές ευκαιρίες και ιδέες ανάπτυξης.

  • Συγκεντρώστε το στρατηγικό σας σχέδιο, το σχέδιο έργου, τα σχέδια δράσης και όλους τους σχετικούς πόρους σε έναν οπτικό κόμβο για να βελτιώσετε την κοινή χρήση, την αναθεώρηση και την ενημέρωσή τους.
  • Αύξηση της επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μέσω ισχυρών δυνατοτήτων συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
  • Διασφάλιση της ευθυγράμμισης της ομάδας και των ενδιαφερομένων μερών.

Βελτίωση της οπτικοποίησης, της συζήτησης και της εκτέλεσης της στρατηγικής

Χαρτογραφήστε και αναλύστε τους οργανωτικούς σας στόχους σε όλες τις βασικές επιχειρηματικές προοπτικές και περιγράψτε αποτελεσματικά τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες.

  • Οπτικοποιήστε, αναλύστε και επικοινωνήστε το πλήρες στρατηγικό σας σχέδιο και όραμα με κάρτες ισορροπημένης βαθμολογίας, χάρτες στρατηγικής, καμβά επιχειρηματικού μοντέλου και άλλα στρατηγικά εργαλεία και πλαίσια.
  • Καταιγισμός ιδεών, σχεδιασμός, εκτέλεση και ανάλυση γύρω από τη στρατηγική σας σε έναν απεριόριστο οπτικό χώρο εργασίας που διευκολύνεται από προσαρμοσμένα πρότυπα και ισχυρές δυνατότητες διαγραμματικής απεικόνισης.
  • Μοιραστείτε το χάρτη στρατηγικής σας, ενσωματώστε τον σε wikis και προσθέστε τον σε παρουσιάσεις με πολλαπλές επιλογές εξαγωγής εικόνων και ασφαλείς συνδέσμους ενσωμάτωσης.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Το Creately λειτουργεί σε

Επιφάνεια εργασίας
Desktop
Κινητό
Mobile
Online
Online
G Suite
Chrome web store
Confluence
JIRA