Przykłady cykli PDCA

Szablony wizualne do tworzenia strategii doskonalenia procesów wspólnie z zespołem

Narysuj cykl PDCA
  • Zaplanuj, jak usprawnić swoje procesy, aby uzyskać lepszą wydajność
  • Przetestuj swoje rozwiązania i przeanalizuj wyniki w celu opracowania nowych procesów
  • Współpraca z kolegami z zespołu w trakcie burzy mózgów w celu znalezienia rozwiązań
Przykłady cykli PDCA
Przykłady cykli PDCA

Więcej przykładów i szablonów cyklu PDCA

Pdca Cykl Przykład

Pdca Cykl Przykład

Pdca Cycle

Pdca Cycle

Diagram SIPOC dla DMAIC

Diagram SIPOC dla DMAIC

Model strumienia wartości w kształcie lejka

Model strumienia wartości w kształcie lejka

schemat blokowy rozwiązywania problemów DMAIC

schemat blokowy rozwiązywania problemów DMAIC

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie zaprojektowane szablony dla cyklu PDCA
Łatwe narzędzia do rysowania i programowania w celu poprawy wydajności procesu
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Eksportowanie diagramu w postaci wysokiej jakości obrazów lub plików PDF w celu włączenia go do prezentacji PowerPoint i dokumentów Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

Znany również jako cykl Deminga, cykl PDCA jest podstawową techniką w produkcji odchudzonej. Jest on szeroko stosowany w ciągłym doskonaleniu procesów. Pozwala to zespołom identyfikować i unikać powtarzających się błędów oraz usprawniać procesy

Przetwarzaj PDCA

  • Zdefiniuj problem. W tym celu należy zidentyfikować jego główną przyczynę za pomocą diagramu przyczyny i skutku lub diagramu 5 whys.
  • Kiedy już znasz podstawową przyczynę, określ swoje cele, upewniając się, że są one konkretne, wymierne i osiągalne oraz identyfikując zasoby, które posiadasz i których będziesz potrzebował.
  • Burza mózgów na temat możliwych rozwiązań i wybierz takie, które jest najbardziej obiecujące. Przetestuj go na małą skalę, aby sprawdzić jego skuteczność.
  • Oceń wyniki zastosowanego rozwiązania. Współpracuj z zespołem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
  • Zastosuj odpowiednio zmiany i powtarzaj czynności i sprawdzaj fazy, aż do uzyskania perfekcyjnego rozwiązania.
  • Wdrożenie rozwiązania. Powtórzyć cykl, jeśli szukasz ciągłego doskonalenia, zaczynając od znalezienia obszarów do doskonalenia.
  • Udostępnij utworzone przez siebie diagramy innym za pomocą programu Creately Viewer. Umieść go na stronach internetowych, stronach firmowych, wiki lub intranecie, aby dać każdemu szybki dostęp.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz