Περισσότερα πρότυπα και παραδείγματα λίστας καθηκόντων 5S

Σύστημα PPT 5S

Σύστημα PPT 5S

Λίστα ελέγχου 5S ελέγχου

Λίστα ελέγχου 5S ελέγχου

Μοντέλο αλυσίδας αξίας

Μοντέλο αλυσίδας αξίας

Διάγραμμα Fishbone για βελτίωση της ροής εργασίας

Διάγραμμα Fishbone για βελτίωση της ροής εργασίας

Πρότυπο 5 Γιατί

Πρότυπο 5 Γιατί

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα και καμβάδες για τη δημιουργία λιστών καθηκόντων 5s
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για βελτίωση της διαδικασίας
Κοινοποίηση αρχείων για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως PNG, SVG ή JPEG για δημοσίευση ή ενσωμάτωση σε έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Το σύστημα 5S είναι μια μέθοδος οργάνωσης χρησιμοποιείται για την οργάνωση του χώρου, προκειμένου να εκτελούνται οι εργασίες πιο αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο παραγωγικά και χωρίς καμία ζημία. Τα 5s αντιστοιχούν στις παρακάτω λέξεις: Seiri (Sort), Seiton (Set in Order), Seiso (Shine), Seiketsu (Standardize) και Shitsuke (Sustain). Είναι μία ισχυρή μέθοδος οργάνωσης που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εντάξουν στη ζωή τους τη λιτή σκέψη και να υιοθετούν τις σχετικές αρχές της στον οργανισμό.

Πώς να εφαρμόσετε τα 5s σε έναν οργανισμό

  • Η μεθοδολογία 5S είναι αρκετά εύκολη στην εφαρμογή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο οργανισμού, από εργοστάσια παραγωγής έως μικρά γραφεία έως πολυεθνικούς οργανισμούς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
  • Το πρώτο βήμα του συστήματος 5S είναι η Ταξινόμηση (Seiri), σκοπός του οποίου είναι να ταξινομήσει το σωρό, να κρατήσει ό, τι είναι απαραίτητο, να εξαλείψει ό, τι δεν είναι και να καθαρίσει χώρο.
  • Το επόμενο βήμα η αποθήκευση (Seiton) του εξοπλισμού, πόρων, εργαλείων, υλικού, δεδομένων κ.λπ. για εύκολη ανάκτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τεχνική όπως η επισήμανση σε αυτήν την περίπτωση.
  • Έπειτα έρχεται η Καθαριότητα (Seiso) όπου εστιάζετε στο να το διατηρείτε τον χώρο σας καθαρά. Αφαιρέστε όλα τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες και θέστε πρότυπα καθαριότητας. Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να βεβαιωθείτε ότι τα πράγματα διατηρούνται σωστά.
  • Το βήμα τυποποίησης (Seiketsu), αφορά τη διαμόρφωση συνηθειών, που σημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό πραγματοποιεί τα βήματα 1, 2 και 3 συστηματικά σε καθημερινή βάση. Για να τυποποιήσετε το σύστημα εντός του οργανισμού, εισαγάγετε οδηγίες, επίσημες διαδικασίες λειτουργίας, πολιτικές κ.λπ.
  • Για να καθιερώσετε (Shituske) την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5S στον οργανισμό, είναι σημαντικό να την ενσωματώσετε στην εταιρική κουλτούρα. Υποκινήστε τους εργαζομένους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και κάτω να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν τη διαδικασία..

Περισσότερα πρότυπα και οπτικές ιδέες για την εφαρμογή 5S στον οργανισμό σας

Φύλλο εργασίας ρύθμισης στόχου

Φύλλο εργασίας ρύθμισης στόχου

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Πρότυπο σχεδίου δράσης

Δομή κατανομής πόρων

Δομή κατανομής πόρων

Πρότυπο λίστας ελέγχου

Πρότυπο λίστας ελέγχου

Πρότυπο λίστας ελέγχου με δυνατότητα επεξεργασίας

Πρότυπο λίστας ελέγχου με δυνατότητα επεξεργασίας

Πρότυπο πίνακα ιδεών

Πρότυπο πίνακα ιδεών

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε