Sơ đồ sử dụng

sơ đồ cụm - ví dụ

Các mẫu và ví dụ về sơ đồ cụm để giúp ra ý tưởng và khám phá các chủ đề mới.

Sơ đồ sao

Các mẫu sơ đồ sao và ví dụ để sử dụng trong các phiên thảo luận. Cộng tác trực tuyến với đồng nghiệp để xác định đặc điểm của các chủ đề mới. Nhiều mẫu tổ chức đồ họa hơn để sử dụng, viết và ghi chú.

Thiết kế truyện tranh Comic

Trình thiết kế truyện tranh Comic trực tuyến để tạo ra truyện tranh độc đáo và đẹp mắt trong vài phút.

Tỷ lệ Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci có thể chỉnh sửa để ước tính Agile tốt hơn nhằm giúp các nhóm lập kế hoạch quy trình làm việc và cộng tác hiệu quả hơn.

Điều lệ Đội

Các mẫu điều lệ đội để nhanh chóng minh họa phương hướng và mục tiêu của nhóm. Cộng tác trong thời gian thực với nhóm và tải xuống các sơ đồ nhóm dưới dạng PDF, SVG, PNG và hơn thế nữa.