Sơ đồ sử dụng

Biểu đồ mối quan hệ xã hội - Sociogram

Các ví dụ về biểu đồ để hình dung và hiểu các mối quan hệ xã hội. Nhiều mẫu hơn với các biểu đồ văn hóa, biểu đồ gen và bản đồ điện tử.

Lập kế hoạch sơ đồ nguồn nhân lực

Lập kế hoạch sơ đồ nguồn nhân lực để đơn giản hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý nguồn nhân lực của bạn. Các mẫu quy trình tuyển dụng, biểu đồ tổ chức, mẫu kiểm kê kỹ năng và hơn thế nữa.

5 tại sao (5 Why)

Các mẫu 5 why có thể chỉnh sửa mà bạn có thể sử dụng để tìm nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề khi cộng tác với nhóm của mình. Hướng dẫn từng bước để tìm hiểu cách thực hiện phân tích 5 lý do (5 why).

Bản đồ tác động để hoạch định kế hoạch sản phẩm

Lập bản đồ tác động để hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả. Cộng tác với nhóm để thiết lập mục tiêu và phát triển chiến lược với các mẫu lập bản đồ có sẵn.

Sơ đồ tài khoản

Sơ đồ tài khoản để hình dung mối quan hệ giữa những người ra quyết định chính đối với tài khoản bán hàng hoặc tiếp thị của bạn. Các mẫu sơ đồ tài khoản có thể chỉnh sửa, mẫu kế hoạch bán hàng và hơn thế nữa.

Công cụ giải quyết vấn đề

Các công cụ giải quyết vấn đề với các mẫu trực quan có thể chỉnh sửa để cùng cộng tác tìm ra các giải pháp khả thi. 5 sơ đồ tại sao, sơ đồ xương cá, bản đồ quy trình và các mẫu giải quyết vấn đề khác.

Điều lệ dự án

Mẫu điều lệ dự án dùng để phác thảo mục tiêu, phạm vi, vai trò, trách nhiệm và kế hoạch thực hiện dự án của bạn. Biểu đồ dự án một trang trực quan lý tưởng cho các bài thuyết trình.

Quy trình tạo ý tưởng

Quy trình tạo ý tưởng với các mẫu trực quan có thể chỉnh sửa để nghiên cứu, sáng tạo và phát triển sản phẩm. Tìm hiểu quy trình đổi mới là gì và tạo ra các ý tưởng đổi mới cho các sản phẩm và dịch vụ.

Lăng kính nhận dạng thương hiệu Kapferer

Các mẫu lăng kính nhận diện thương hiệu Kapferer để giúp xác định các yếu tố tạo nên thương hiệu của bạn và phát triển bản sắc thương hiệu vững chắc cùng đội ngũ của bạn. Nhiều mẫu trực quan hơn như bánh xe bản chất thương hiệu, mô hình tài sản thương hiệu và hơn thế nữa.

Bản đồ ecomap

Bản đồ ecomap giúp trực quan hóa các mối quan hệ của khách hàng với các thực thể bên ngoài. Chọn từ bản đồ ecomap được vẽ sẵn, cây gia đình, bản đồ địa lý và hơn thế nữa để giúp đánh giá công việc.

Sơ đồ gia phả - Genogram

Sơ đồ gia phả - Genogram có thể chỉnh sửa để hình dung các mối quan hệ và tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

A3 Report - Giải quyết vấn đề

Mẫu A3 để hợp tác nhóm và lập kế hoạch dự án. Mẫu giải quyết vấn đề A3, mẫu báo cáo A3 Report và hơn thế nữa để ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược.

Chu trình PDCA

Các ví dụ và mẫu chu trình PDCA để thay đổi và cải thiện các quy trình của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng chu trình PDCA với hướng dẫn từng bước. Tải xuống chu trình PDCA của bạn và thêm chúng vào bản trình bày, tài liệu.

Công cụ DMAIC

Công cụ DMAIC giúp trực quan hóa các quy trình nhằm xác định các khu vực có vấn đề và sự kém hiệu quả với nhóm của bạn. Cộng tác trong thời gian thực và tải xuống các mẫu DMAIC của bạn dưới dạng PDF, SVG hoặc hình ảnh.

Bản đồ nhận thức

Mẫu bản đồ nhận thức để giúp bạn hình dung cách khách hàng xem sản phẩm của đối thủ cạnh tranh so với sản phẩm của bạn. Các ví dụ về bản đồ nhận thức và nhiều công cụ chiến lược tiếp thị khác.

phễu bán hàng - sales funnel

Mẫu phễu bán hàng để giúp bạn hình dung và lập kế hoạch cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Tìm thêm các mẫu kênh như mẫu kênh bán hàng, mẫu kênh tiếp thị nội dung và hơn thế nữa.

Kỹ thuật nghiên cứu thị trường trực quan

Kỹ thuật nghiên cứu thị trường giúp thu thập thông tin về thị trường, đối tượng và đối thủ cạnh tranh của bạn. Các mẫu phân tích SWOT, phân tích PEST, hồ sơ khách hàng và hơn thế nữa.

Bánh xe bản chất thương hiệu (Brand Essence Wheel)

Bánh xe bản chất thương hiệu (Brand Essence Wheel) để hình dung và xác định các giá trị cốt lõi và đặc điểm của thương hiệu của bạn. Thiết kế chiến lược thương hiệu chiến thắng với các mẫu bánh xe tinh túy của thương hiệu và hơn thế nữa.

Mô hình GROW để đào tạo nhân viên

Mô hình GROW để giúp hình thành cấu trúc nội dung đào tạo của bạn. Vạch ra các mục tiêu, trở ngại, cơ hội và các bước hành động một cách nhanh chóng với Creately. Tải xuống mẫu mô hình GROW của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF để thuyết trình.

Quản lý nhóm với ma trận Skill Will

Quản lý nhóm với ma trận Skill Will sẽ giúp đánh giá mức độ kỹ năng và mức độ sẵn sàng hoàn thành công việc của nhân viên. Nhiều mẫu có sẵn có thể chỉnh sửa giúp tạo ma trận và các công cụ khác để đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất.