Sơ đồ sử dụng

Biểu đồ cột mốc và dòng thời gian

Mẫu biểu đồ cột mốc và dòng thời gian để lập kế hoạch và quản lý dự án. Nhiều mẫu biểu đồ cột mốc có thể chỉnh sửa để lựa chọn.

LSử dụng Lean UX

Sử dụng Lean UX để giúp bạn nhanh chóng xây dựng các sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm. Nhiều mẫu canvas UX tinh gọn mà bạn có thể cộng tác với nhóm của mình trong thời gian thực.

Phân tích kinh doanh

Các công cụ phân tích kinh doanh để xác định nhu cầu kinh doanh và tìm ra giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Nhiều ví dụ và mẫu phân tích kinh doanh có thể chỉnh sửa để lựa chọn.

Phương pháp phỏng vấn Star

Các mẫu và ví dụ để giúp bạn thực hiện phương pháp phỏng vấn Star để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn sắp tới. Học cách đưa ra câu trả lời rõ ràng và ngắn gọn cho các câu hỏi phỏng vấn theo phương pháp Star.

Biên bản cuộc họp

Tiết kiệm thời gian tổ chức lại các ghi chú cuộc họp của bạn với các mẫu ghi chú cuộc họp được tạo sẵn có thể chỉnh sửa ngay lập tức. Chỉnh sửa và chia sẻ với những người còn lại trong nhóm của bạn bằng một liên kết chia sẻ sơ đồ duy nhất.

Lập kế hoạch làm việc

Mẫu kế hoạch làm việc để giúp bạn nhanh chóng xác định mục tiêu dự án và phác thảo nhiệm vụ của mình. Cộng tác với nhóm để viết các kế hoạch làm việc hiệu quả và tải chúng xuống ở định dạng hình ảnh sẵn sàng cho xuất bản.

Chiến lược Kim Cương - Strategy Diamond

Mẫu chiến lược kim cương giúp bạn hình dung, phân tích và truyền đạt chiến lược cho sản phẩm hoặc doanh nghiệp của mình. Nhiều mẫu hữu ích hơn nữa để lập kế hoạch chiến lược có thể bắt đầu ngay lập tức

Ma trận RACI

Mẫu ma trận RACI để phân công vai trò và trách nhiệm cho nhóm dự án của bạn. Bắt đầu lập kế hoạch dự án của bạn ngay lập tức với các mẫu ma trận RACI và các mẫu lập kế hoạch dự án khác

Các ví dụ về Sprint Retrospective | Mẫu hồi tưởng Sprint

Sprint Retrospective với các ví dụ giúp cộng tác với nhóm trên cùng một khung trong thời gian thực. Mẫu Retrospective, ví dụ và hướng dẫn để bắt đầu.

Mục tiêu SMART

Lập kế hoạch và đặt mục tiêu SMART với các mẫu có sẵn có thể chỉnh sửa. Các mẫu dành cho sinh viên, người đi làm và hơn thế nữa.

Biểu đồ hoa sen

Các mẫu biểu đồ Lotus để giúp bạn nghiên cứu và suy nghĩ về các chủ đề với nhóm của mình. Nhiều mẫu tổ chức đồ họa hơn để nghiên cứu, động não, đọc và viết.

Ma trận rủi ro

Các mẫu và ví dụ về ma trận rủi ro để giúp bạn bắt đầu bằng việc hình dung dữ liệu đánh giá rủi ro. Làm việc trực tuyến với các nhóm và các bên liên quan trong thời gian thực và lưu công việc của bạn trên đám mây.

Bản đồ câu chuyện - Story Map

Các mẫu và ví dụ về cách tổ chức bản đồ câu chuyện để nhanh chóng sắp xếp các câu chuyện bạn đang đọc hoặc đang viết. Tải xuống chúng dưới dạng SVG, PNG hoặc JPEG để xuất bản.

Bản đồ học tập cho sinh viên và giáo viên

Các mẫu bản đồ và ví dụ để sắp xếp các ý tưởng và thông tin trong bài học. Nhiều mẫu tổ chức đồ họa khác để viết, đọc và ghi chú.

Lập bản đồ năng lực cho nhà tuyển dụng

Đánh giá khả năng và kỹ năng của nhân viên hiện tại của bạn bằng các mẫu bản đồ nhân tài. Tải xuống các mẫu cho ma trận hiệu suất - tiềm năng, biểu đồ tổ chức, phân tích SWOT, tính cách ứng viên và hơn thế nữa.

Bản đồ hành trình của nhân viên

Bản đồ hành trình của nhân viên giúp cải thiện trải nghiệm nhân viên để từ đó xác định các mảng cần cải thiện. Bản đồ hành trình của nhân viên, bản đồ hành trình của ứng viên, v.v.

Bản đồ năng lực kinh doanh

Mô hình năng lực kinh doanh để hợp lý hóa bản đồ năng lực kinh doanh với Creately. Giao diện trực quan với các thư viện hình dạng tiêu chuẩn và các mẫu bản đồ khả năng để có được một khởi đầu.

Bản đồ thuyết phục

Các ví dụ về bản đồ thuyết phục để giúp bạn đơn giản hóa quá trình viết bài thuyết phục của mình. Các mẫu khác dành cho người để viết, các mẫu lập kế hoạch tiểu luận và hơn thế nữa.

Biểu đồ phân cấp

Biểu đồ phân cấp để giúp bạn hình dung cấu trúc thứ bậc của các phần tử trong các tổ chức. Mẫu cho sơ đồ phân cấp, sơ đồ tổ chức cấu trúc phân tích công việc và hơn thế nữa.

Kỹ thuật giảng dạy

Các phương cách giảng dạy giúp đơn giản hóa bài học và trình bày thông tin một cách hiệu quả. Mẫu cho kế hoạch bài học, bản đồ tư duy, biểu đồ T, tổ chức đồ họa và hơn thế nữa.