Sơ đồ sử dụng

Sơ đồ Rùa - Turtle - Định nghĩa, cách sử dụng & mẫu

Xem xét, hiểu và kiểm tra các quy trình trong tổ chức của bạn với sự trợ giúp của sơ đồ rùa. Các mẫu sơ đồ rùa được tạo sẵn để giúp bắt đầu.

Bảng phân tích 5W (5W Worksheet)

5w Worksheet, các tổ chức đồ họa và biểu đồ để thu thập thông tin. Tải xuống các mẫu 5w của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF, v.v. để xuất bản, chia sẻ và trình bày.

Lộ trình kinh doanh

Ví dụ về lộ trình kinh doanh và các mẫu giúp cộng tác làm việc theo nhóm được liên thông. Bạn có thể xem ở nhiều định dạng để xuất bản và chia sẻ.

Marketing Mix

Tạo Marketing hỗn hợp (Marketing mix) để quảng bá đúng cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho khách hàng. Nhận các mẫu và ví dụ về Marketing Mix PPT miễn phí.

Mô hình AIDA

Mô hình AIDA để lập kế hoạch xung quanh chiến lược tiếp thị của bạn với không gian làm việc trực quan của Creately để cộng tác nhóm. Các mẫu được tạo sẵn cho mô hình AIDA để bắt đầu.

Mô hình kim cương của Michael Porter

Phân tích sự cạnh tranh trên thị trường bằng cách sử dụng mô hình kim cương của Porter. Các mẫu trực tuyến giúp cộng tác với nhóm của bạn và xuất ở định dạng PDF, PNG hoặc SVG.

Mô hình năm cấp độ sản phẩm của Philip Kotler

Mô hình năm cấp độ sản phẩm của Philip Kotler giúp hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng và đưa ra các ý tưởng phát triển sản phẩm

Mô hình RATER về chất lượng dịch vụ

Phân tích và đo lường kỳ vọng và trải nghiệm của khách hàng với mô hình RATER. Các mẫu trực tuyến tương tác để bắt đầu cộng tác với nhóm của bạn và các bên liên quan.

Mô hình Weisbord’s Six Box

Phân tích và hiểu hiệu suất của tổ chức bằng cách sử dụng mô hình sáu box của Weisboard. Các mẫu trực tuyến tương tác có thể sử dụng cho bản trình bày, tài liệu và cộng tác.

Xây dựng bảng ý tưởng

Bảng ý tưởng trực tuyến để cộng tác tạo ý tưởng mới với nhóm của bạn trong thời gian thực. Các mẫu được tạo sẵn để có một khởi đầu thuận lợi.

mô hình tài sản thương hiệu của Keller

Tìm hiểu cách xây dựng một thương hiệu mạnh với mô hình tài sản thương hiệu của Keller. Các mẫu và ví dụ có thể chỉnh sửa để giúp bạn khi cộng tác với nhóm của mình trong việc xây dựng giá trị thương hiệu.

Thuyết con Nhím của Jim Collins

Thuyết con Nhím của Jim Collins giúp bạn cộng tác với đồng nghiệp và đối tác để xác định các thế mạnh của doanh nghiệp. Các mẫu sơ đồ khái niệm trực quan để bắt đầu ngay lập tức.

kế hoạch cho bài học trực quan

Các mẫu kế hoạch bài học để giúp bạn xác định mục tiêu bài học và lập kế hoạch cho bài học của mình. Nhiều mẫu giáo án có thể chỉnh sửa để lựa chọn.

kế hoạch cuộc họp

Các mẫu chương trình họp nhóm để tổ chức các cuộc họp hiệu quả trong công ty của bạn. Nhiều mẫu lập kế hoạch cuộc họp bao gồm mẫu lịch họp và mẫu chương trình họp.

Mô hình chuỗi giá trị - Value Chain

Mô hình chuỗi giá trị giúp tạo giá trị cho khách hàng và tối ưu hóa quá trình tạo giá trị của bạn. Nhiều mẫu mô hình chuỗi giá trị chuyên nghiệp để bắt đầu.

Ma trận ADL

Ma trận ADL của Arthur D. Little để cộng tác với nhóm của bạn trong việc phân tích vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Tải xuống các mẫu ma trận ADL dưới dạng PDF, SVG hoặc PNG để in và xuất bản.

kế hoạch truyền thông

Mẫu kế hoạch truyền thông giúp bạn bắt đầu phát triển chiến lược truyền thông của mình. Cộng tác trong thời gian thực để phát triển các kế hoạch truyền thông

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter

Phối hợp hiệu quả trong việc phân tích tiềm năng lợi nhuận trong ngành của bạn với mô hình năm lực lượng của Porter. Các mẫu miễn phí để cộng tác với nhóm của bạn và các tùy chọn tải xuống để in, chia sẻ và xuất bản.

Phân tích SOAR

Cộng tác để xác định điểm mạnh, cơ hội, nguyện vọng và kết quả liên quan đến tổ chức của bạn bằng các mẫu phân tích SOAR có thể chỉnh sửa. Tải xuống hoặc chia sẻ chúng với các bên liên quan bằng cách xuất PNG, JPEG, SVG và PDF.

Ma trận TOWS

Xác định các lựa chọn chiến lược của bạn với ma trận TOWS có thể chỉnh sửa và các mẫu phân tích SWOT. Cộng tác với nhóm để tạo ra các chiến lược hiệu quả.